Системи протидимного захисту

Сукупність компонентів, змонтованих всередині будівлі для обмеження впливу диму і теплоти, які надходять від пожежі.

Системи протидимного захисту передбачають з метою досягнення однієї або декількох таких цілей:
  1. забезпечення умов для безпечного евакуювання;
  2. забезпечення умов для гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт;
  3. зниження ймовірності займання предметів, обладнання, речовин і матеріалів під впливом
  4. теплового випромінювання;
  5. зниження впливу високих температур на конструкції будинку під час пожежі;
  6. зменшення збитків від продуктів термічного розкладу та гарячих газів.

До системи протидимного захисту (далі - СПДЗ) входять системи димо- та тепловидалення і системи зі створення різниці тисків.

СПДЗ влаштовуються відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, залежно від функціонального призначення будинку необхідно також враховувати вимоги ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-23, ДБН В.2.2-24, ДБН В.2.3-15, а також ДСТУ EN 12101-1, ДСТУ EN 12101-2 та інших нормативних документів.

Розрахунки СПДЗ проводяться згідно ДСТУ Б CEN/TR 12101-4, ДСТУ Б CEN/TR 12101-5 і ДСТУ Б EN 12101-6.