Інспекційний супровід

Ми створимо умови дотримання основних принципів державного нагляду (контролю), а не власних інтересів окремих уповноважених осіб.

Короткі відомості про суть послуги

Інколи, представники органу державного нагляду, в прагненні виявлення та запобігання порушенням, самі не дотримуються вимог чинного законодавства: не повідомляють у визначені терміни про початок перевірки; наводять зауваження, що не обґрунтовуються нормативно-правовими актами і не мають місце на об’єкті; діють упереджено та з поганою ініціативою.

Якщо подібні дії не зупиняти на етапах їх виникнення, наслідки можуть бути важко зворотними.

Для недопущення подібних моментів, до початку та під час проведення перевірки, Ми спільно з Вами, створимо умови в пріоритеті яких будуть принципи:
 • рівності та гарантування прав і законних інтересів;
 • об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю), неприпустимості проведення перевірок суб’єктів господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами;
 • здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом;
 • відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);
 • неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) та неприпустимості здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання;
 • невтручання органу державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;
 • відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, порушення прав та законних інтересів суб’єкта господарювання;
 • дотримання умов міжнародних договорів України;
 • презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків суб’єкта господарювання та/або повноважень органу державного нагляду (контролю);
 • недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності та застосування до них санкцій;
 • здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу оцінки ризиків та доцільності.

Ми пройдемо етап підготовки до перевірки, супроводу під час перевірки, забезпечимо законність та неупередженість на завершальних етапах перевірки, захистимо Ваші інтереси на особистих прийомах у керівників або уповноважених осіб контролюючих органів, підтвердимо неправомірність органу державного нагляду в судових справах.