Інформаційно-консультативні послуги (консалтинг)

Послуги інформаційного характеру (та інші за можливості) можуть надаватись на безоплатній основі.

Невичерпний перелік консультаційних послуг з приводу:

 • Неоднозначного трактування вимог законодавчих та нормативно-правових актів;
 • Відповідності об’єктів та їх об’ємно-планувальних рішень вимогам пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту;
 • Створення, утримання фонду захисних споруд, порядку списання та приведення їх у відповідність;
 • Необхідності впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
 • Отримання вихідних даних, необхідної інформації та технічних умов від ДСНС України;
 • Ідентифікації ПНО та ОПН, їх реєстр;
 • Розрахунку часу евакуації;
 • Розрахунків зон руйнувань від вибухів, категорій приміщень, будівель та зовнішніх установок;
 • Подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • Підготовки та оформлення наказів, інструкцій з питань пожежної безпеки, планів реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;
 • Дій під час перевірок органами державного нагляду;
 • Проектування систем протипожежного захисту, систем зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання.