Розрахунок часу евакуації людей при пожежі (часу настання небезпечних факторів пожежі)

Евакуації людей при пожежі притаманні свої особливості, які тим або іншим чином повинні враховуватися при проектуванні та експлуатації будівель.

Короткі відомості про суть послуги

Розрахунок необхідного та фактичного часу евакуації людей при пожежі проводиться відповідно до визначених методик та вимог нормативно-правових документів.

Першим з напрямків розрахунку є визначення часу настання небезпечних факторів пожежі, серед яких:
  • досягнення критичної температури;
  • втрати видимості (заповнення приміщення димом);
  • досягнення критичної концентрації О2;
  • досягнення граничної концентрації продуктів горіння, та інше.

Після чого визначається час критичної тривалості пожежі, який являється необхідним успішним часом евакуації людей з будівлі.

Наступним етапом розрахунку являється визначення фактичного часу евакуації людей при пожежі, що залежить від:
  • інтенсивності людського потоку;
  • щільності людського потоку;
  • кількості людей.

По завершенню розрахунку, відбувається порівняння фактичного часу евакуації людей, з критичним часом тривалості пожежі (необхідним успішним часом евакуації людей з будівлі) та наводяться відповідні висновки.

Інформуємо, що згідно п. 10.2.5 ДБН В.2.5-56:2014 видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння допускається не передбачати з приміщень, проміжок часу заповнення димом яких перевищує проміжок часу евакуації – час фактичної евакуації менший часу необхідної.