Про компанію

«Закон не турбується про дрібниці, про них турбуємося Ми»

Флагман Систем Безпеки

Суб’єкт надання послуг у сфері забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

Сучасна, цілеспрямована, швидко розвиваюча власний потенціал компанія, створена рухатись вперед працюючи на репутацію та перспективу, поєднує досвід, інноваційність та професіоналізм, відрізняється індивідуальним фаховим підходом до виконання договірних зобов’язань, орієнтується на можливості, потреби та бажання замовника, впроваджує якісні рішення незважаючи на складність поставлених завдань.

Головним досягненням компанії є наявність кваліфікованого персоналу, що працює на спільний рейтинг і створює відповідний імідж збалансований вдячністю і повагою клієнтів.

Неабияким досягненням компанії є зібраний кваліфікований колектив у складі сертифікованих співробітників, що мають відповідний ступінь освіти, спеціалізацію та практичний досвід роботи, володіють достатнім багажем знань і постійно удосконалюють власні навички.

Персонал компанії завзято працює на спільний рейтинг і створює відповідний імідж, що збалансований вдячністю і повагою клієнтів.

Інженери-проектувальники компанії здійснюють кваліфіковану розробку проектної документація щодо улаштування систем протипожежного захисту та впровадження розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)».

Керівники та виконавці протипожежних робіт проводять монтаж та підтримку експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту, здійснюють роботи з вогнезахисту будівельних конструкцій. Фахівці проводять оцінку протипожежного стану (експертизу) об’єкті нерухомості, спеціалізуються на визначенні категорій приміщень (будівель), проводять розрахунок часу евакуації людей при пожежі, часу настання небезпечних факторів пожежі, розробляють плани евакуації.

Працівники здійснюють ідентифікацію об’єктів господарської діяльності, щодо приналежності до потенційно небезпечних (ПНО) та проводять ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН), розробляють плани локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій (ПЛАСи) та плани реагування на надзвичайні ситуації.

Експерти здійснюють аналіз містобудівної, проектної документації або окремих її розділів на відповідність вимогам пожежної та техногенної безпеки.

Спеціалісти, що мають практичний досвід роботи в органах державного нагляду, в сфері пожежної та техногенної безпеки, надають послуги з підготовки до перевірок, а також технічного (інспекційного) супроводу під час перевірок та судових справ за позовами органів державного нагляду.

Інформаційно-консультативні послуги (консалтингові), що надаються компанією дають можливість оперативно зрозуміти вимоги законодавчих та нормативно-правових актів у частині їх неоднозначного трактування, впровадження систем протипожежного захисту, об’ємно-планувальних та інженерних рішень об’єкта, прав суб’єкта господарювання під час перевірок, оформленні декларації відповідності матеріально-технічної бази, та інше.

Ніхто не зобов'язаний робити більше ніж можливо, окрім Нас.

Ваша вдячність – Наша цінність.

З повагою та готовністю до співпраці,
Флагман Систем Безпеки