Розробка планів (схем) евакуації

Вчасне планування – запорука успішної евакуації.

Короткі відомості про суть послуги

В системі заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей при виникненні пожежі в будівлях та спорудах, важливе місце займає питання своєчасної та організованої їх евакуації.

Саме по собі слово «евакуація» означає переміщення (рух) людей та речей з одного місця в інше.

В залежності від умов протікання процесу руху евакуація поділяється на нормальну (вільну) та вимушену.

У випадку, коли небезпека пов’язана з виникненням пожежі, рух людей при вимушеній евакуації може відбуватись за несприятливих умов (дія високих температур, задимлення, наявність продуктів згорання та розкладу, паніка, тощо). Тому на відміну від загальноприйнятого, термін евакуація вживається в наступному значенні:

Евакуація людей при пожежі — вимушений процес руху людей із зони, де є можливість впливу на них небезпечних факторів пожежі.

У зв’язку з чим, для організації евакуації людей розробляються відповідні плани.

Необхідність розробки планів евакуації визначається вимогами п. 5 розділу ІІ НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».Основні принципи, яким має відповідати план евакуації на випадок пожежі, наведені у відповідних Рекомендаціях.