Автоматичні системи пожежогасіння

Установки пожежогасіння, які виконують функції виявлення ознак горіння, оповіщення про пожежу та подавання вогнегасної речовини без втручання людини.

Поділяються:
  • Системи водяного і пінного пожежогасіння;
  • Системи газового пожежогасіння;
  • Системи порошкового пожежогасіння;
  • Системи аерозольного пожежогасіння.

Проектування, монтаж та підтримка експлуатаційної придатності здійснюється згідно ДБН В.2.5-56:2014, ДСТУ 4466-1:2008, ДСТУ 4490:2005, ДСТУ 4578:2006, ДСТУ 7052:2009, ДСТУ Б EN 12845:2011, ДСТУ Б EN 13565-2:2013, ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013 та інших нормативно-правових актів (документів).