Розробка ПЛАСів

Ми надає послуги з розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАСів).

Оцінимо загрозу, спрогнозуємо наслідки та недопустимо ймовірне.

Короткі відомості про суть послуги

Згідно вимог ст. 130 Кодексу цивільного захисту України, для організації діяльності єдиної державної системи цивільного захисту суб’єктами господарювання розробляються та затверджуються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки.

Відповідно до п. 3.30 глави 3 розілу V Правил безпеки систем газопостачання, що затверджені наказом Міненерговугілля України від 15.05.2015 р. № 285, на підприємствах повинні бути розроблені плани локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.

Розроблені ПЛАСи згідно статті 11 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» підлягають погодженню центральним органом виконавчої влади, що забезпечуює формування та реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки».

До змісту ПЛАСа можуть входити наступні розділи:

Pозділ 1
 • вступ;
 • вихідна інформація;
 • результати ідентифікації;
 • охорона праці і техніка безпеки;
 • заходи з охорони навколишнього середовища;
 • протипожежні заходи;
 • блок-схема об'єкту;
 • характеристика небезпечних речовин;
 • опис аварій та аварійних ситуацій, що відбулися на аналогічних об’єктах;
 • метеорологічні, кліматичні, геофізичні топографічні особливості регіону;
 • склад технологічних блоків.
Pозділ 2
 • аналітична частина — аналіз небезпек можливих аварій та їхніх наслідків;
 • короткий опис технологічного процесу і схеми;
 • характеристика основного обладнання;
 • організація експлуатації;
 • аналіз небезпек об’єкта;
 • аналіз небезпек речовин;
 • аналіз небезпек параметрів технологічного процесу;
 • прогнозування виникнення аварійних ситуацій і розвитку аварій;
 • перелік джерел інформації; висновки.
Pозділ 3
 • оперативна частина — порядок взаємодії та дій персоналу, рятувальних підрозділів в умовах аварії;
 • обов’язки відповідального керівника робіт з локалізації та ліквідації аварій;
 • аварійна зупинка обладнання (інструкція по аварійній зупинці);
 • схема оповіщення посадових осіб та організацій про аварію;
 • список посадових осіб і організацій, які мають бути оповіщені про аварію;
 • організація та взаємодія штабу по ліквідації НС.