Розробка проектної документації

Розробка в складі проектної документації на будівництво розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)».

Запропоновані Нами рішення – виправдані Ваші очікування.

Короткі відомості про суть послуги

Вимоги, щодо необхідності розробки розділу інженерно-технічні заходи цивільного захисту наводяться в ст. 34 глави 8 Кодексу цивільного захисту України.

Перелік об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту затверджений постановою КМУ від 9 січня 2014 р. № 6.

Вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - ITЗ ЦЗ) у складі проектної документації об'єктів будівництва наведені в ДСТУ Б А.2.2-7:2010.

До розділу ITЗ ЦЗ у складі проектної документації всіх об'єктів включаються:
 • обґрунтування віднесення об'єкта до відповідної категорії з цивільної оборони (цивільного захисту);
 • визначення меж зон можливої небезпеки, які передбачені ДБН В.1.2-4;
 • обґрунтування відстані об'єкта від категорованих міст та об'єктів з цивільної оборони (цивільного захисту), зон катастрофічного затоплення від прориву гідротехнічних споруд тощо;
 • дані про вогнестійкість будинків і споруд відповідно до вимог ДБН В.1.1-7;
 • обґрунтування чисельності найбільшої працюючої зміни персоналу об'єкта;
 • обґрунтування чисельності чергового та лінійного персоналу об'єктів, що забезпечують життєдіяльність категорованих міст і об'єктів;
 • обґрунтування умов функціонування об'єкта у воєнний час;
 • рішення щодо влаштування системи раннього виявлення НС та локальної системи оповіщення населення, яке проживає у зонах можливого ураження, та персоналу цього об'єкта;
 • рішення стосовно безаварійної зупинки технологічних процесів;
 • рішення щодо підвищення надійності електропостачання об'єктів та технологічного устаткування, що не підлягають відключенню від електропостачання;
 • рішення щодо підвищення стійкості роботи джерел водопостачання та захисту їх від радіоактивних і небезпечних хімічних речовин;
 • рішення щодо світломаскувальних заходів відповідно до вимог СНиП 2.01.53 та інших заходів із маскування об'єкта відповідно до вимог завдання на проектування;
 • рішення щодо попередження НС техногенного та природного характеру.

Для об'єктів, на яких передбачається будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), споруд подвійного призначення, захищених пунктів управління (далі – ЗПУ), до розділу включаються додаткові заходи.