Вогнезахист

Вогнезахисне просочування поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення.

Заходи пожежної безпеки – не те чим можна знехтувати.

Короткі відомості про суть послуги

Згідно п. 2.5 глави 2 розділу ІІІ НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» необхідність обробляння засобами вогнезахисту дерев’яних елементів та інших конструкцій будинків визначається відповідними нормативними документами за видами будинків.

Вогнезахист – зниження показників пожежної небезпечності матеріалу або підвищення вогнестійкості конструкцій чи виробу.

Способи вогнезахисного:
  • Вогнезахисне просочування (глибоке або поверхневе).
  • Поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання).
  • Вогнезахисне заповнення.

Спосіб вогнезахисного обробляння визначається залежно від властивостей об’єкта вогнезахисту, вогнезахисного засобу та умов експлуатації.

Вогнезахисне просочування застосовується для об’єктів вогнезахисту, виготовлених з пористих матеріалів (деревина, тканина, папір тощо). При просочуванні використовують вогнезахисні засоби, які проникають (просочуються) в об’єкт вогнезахисту. У залежності від глибини проникнення просочення поділяється на поверхневе (до 5 мм) та глибоке (5 мм і більше). Глибоке просочення здійснюється тільки для вогнезахисту деревини способами, визначеними ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки».

При поверхневому вогнезахисному оброблянні застосовуються вогнезахисні засоби, які на поверхні об’єкта вогнезахисту утворюють вогнезахисний покрив. Вогнезахисні засоби наносяться (закріплюються) методом фарбування (вогнезахисні фарби, лаки), штукатурення, обмотування (рулонні вогнезахисні засоби), облицювання тощо. Поверхневе вогнезахисне обробляння застосовується для вогнезахисту матеріалів (конструкцій, виробів), вироблених з деревини, металу, залізобетону, матеріалів рослинного походження, електричних кабелів та інженерного обладнання будинків і споруд.

Способом вогнезахисного заповнення захищаються проходки електричних кабелів та інженерного обладнання будинків і споруд через протипожежні перешкоди та огороджувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості.