Нормативна база

Основні нормативно-правові акти та документи у сфері забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту:

 1. Кодекс цивільного захисту України;
Пожежна безпека
 1. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
 2. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
 3. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 4. ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»;
 5. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»;
 6. ГОСТ 12.1.004 «Пожарная безопасность. Общие требования»
 7. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»;
 8. НАПБ А.01.001-2014 «Правил пожежної безпеки в Україні»;
Техногенна безпека та цивільний захист
 1. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6 «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту»;
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 « Про затвердження порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку»;
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»;
 5. ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Проектування. Розділ інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у складі проектної документації об’єктів»;
 6. ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»;
 7. ДБН В 2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборони»;
 8. ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»;
 9. СНиП 2.01.53-1984 (дск) «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;
 10. «Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту ….», що затверджені наказом МНС України від 15.08.2007 року №557;
 11. «Методика ідентифікації ПНО», що затверджена наказом МНС України від 23.02.2006 N 98.