Визначення категорій приміщень

Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Розуміння реальної вибухопожежної загрози - можливість розглянути декілька варіантів забезпечення ефективної безпеки

Короткі відомості про суть послуги

Згідно п. 2.9 глави 2 розділу ІІІ НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення повинні бути визначені категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць.

За ДСТУ Б В.1.1-36:2016 визначення категорій здійснюється шляхом послідовної перевірки належності приміщень до категорій, від найбільш вибухопожежонебезпечної категорії А до найменш небезпечної категорії Д, використовуючи відповідну методику розрахунку.


Категорії приміщень:
 • вибухопожежо-небезпечна «А»;
 • вибухопожежо-небезпечна «Б»;
 • пожежонебезпечна «В»;
 • помірно пожежонебезпечна «Г»;
 • знижено пожежонебезпечна «Д».

За НПАОП 40.1-1.32-01 визначення класу зони простору, приміщення чи зовнішньої установки, здійснюється шляхом послідовної перевірки належності простору до відповідного класу зони.

Класи та зони простору:
 • Вибухонебезпечна зона класу 0;
 • Вибухонебезпечна зона класу 1;
 • Вибухонебезпечна зона класу 2;
 • Вибухонебезпечна зона класу 20;
 • Вибухонебезпечна зона класу 21;
 • Вибухонебезпечна зона класу 22;
 • Пожежонебезпечна зона класу П-І;
 • Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ;
 • Пожежонебезпечна зона класу П-ІІа;
 • Пожежонебезпечна зона класу П-ІІІ.