Оцінка протипожежного стану

Оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

Ми проводимо оцінку протипожежного стану (експертизу) об’єктів нерухомості на відповідність вимогам нормативно-правових актів та документів у сфері пожежної безпеки.

Визнання власних недоліків – перший крок до самовдосконалення.

Короткі відомості про суть послуги

Оцінка протипожежного стану об'єкта - визначення відповідності приміщень, будівель, споруд та територій, технологічних процесів, організаційної роботи, тощо, вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Перелік питань, які належить з’ясувати при проведенні оцінки протипожежного стану:

При проведенні оцінки підлягають огляду:
 • територія об’єкта;
 • всі будинки (в тому числі ті, які знаходяться в стадії будівництва чи реконструкції);
 • споруди і установки (градирні, резервуари, газгольдери, силоси і силосні корпуси, етажерки, естакади, галереї, водонапірні башти, кабельні тунелі і інш.);
 • стан під’їзних шляхів;
 • забезпеченість і технічний стан пожежної техніки;
 • наявність і працездатність систем протипожежного захисту, засобів зв’язку і протипожежного водопостачання;
 • стан наявного вогнезахисного покриття конструкцій, або необхідність його проведення.
У ході оцінки аналізується:
 1. Діяльність адміністрації по забезпеченню пожежної безпеки об’єктів, а саме:
  • наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки;
  • виділення асигнувань на протипожежні заходи та придбання протипожежного обладнання;
  • включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани;
  • дотримання правил проведення вогневих робіт;
  • організація роботи відповідних комісій;
  • порядок організації і якість проведення протипожежного інструктажу та знань за програмою пожежно-технічного мінімуму з робітниками та службовцями;
  • знання робітниками об’єкта (вибірково) нормативних актів з питань пожежної безпеки, обов’язків на випадок виникнення пожежі;
  • організація навчання і перевірки знань з пожежної безпеки посадових осіб.
 2. Виконання протипожежних вимог стандартів, норм, правил та інших нормативних актів, які розповсюджуються на даний об’єкт.
 3. Наявність виданих у встановленому порядку сертифікатів на машини та механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, продукцію, в стандартах на які є вимоги пожежної безпеки, а також ліцензій, якщо їх одержання передбачено законодавством.
Під час проведення оцінки протипожежного стану об’єктів обладнаних системами протипожежного захисту звертається увага на:
 • організацію експлуатації і технічний стан СПЗ;
 • вміння чергового і обслуговуючого персоналу працювати з приймально-контрольними приладами;
 • знання порядку перевірки працездатності систем;
 • вміння викликати пожежні підрозділи, інші оперативні служби та керівництво підприємства при надходженні сигналу про пожежу.

Перевірка працездатності СПЗ проводиться у присутності організації, що здійснює підтримку їх експлуатаційної придатності.