Система зовнішнього протипожежного водопостачання

В умовах сучасної економіки варто поспішати повільно, а тому орієнтуючись на це, Ми спромоглися сьогодні вирішувати те, що лише завтра може стати проблемою для Вас.

Короткі відомості про суть послуги

Відповідно до вимог п. 6.2.1. ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» зовнішній протипожежний водопровід слід передбачати на території населених пунктів, на промислових та інших об'єктах.

За окремими положеннями будівельних норм допускається приймати зовнішнє протипожежне водопостачання з ємкостей (резервуарів, водойм) або взагалі його не передбачати.

Витрату води на зовнішнє пожежогасіння (на одну пожежу) житлових і громадських будинків для розрахунку з’єднувальних і розподільних ліній водопровідної мережі, а також водопровідної мережі всередині мікрорайону або кварталу слід приймати для будівлі, що потребує найбільшої витрати води, згідно з таблицею 4 ДБН В.2.5 - 74:2013.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння на промислових і сільськогосподарських підприємствах на одну пожежу визначається для будівлі, що вимагає найбільшої витрати води, відповідно до таблиць 5 або 6 ДБН В.2.5 - 74:2013.

Тривалість гасіння пожежі слід приймати 3 год., а для будівель I і II ступенів вогнестійкості категорій Г і Д з негорючим утеплювачем – 2 год.

Управління пожежними насосами системи зовнішнього протипожежного водопостачання потрібно приймати дистанційним (з поста управління, від пускових кнопок в шафах пожежних кранів і встановлених у пожежних гідрантів) і місцевим.